Vigsel


Ønskjer de å gifta dykk i ei av kyrkjene i Suldal?

Ekteskapsinngåing eller vigsel er ei offentlig handling og kan skje kyrkjeleg eller borgarleg. I  nærvær av vitne gir ein kvarandre løfte om å leva saman resten av livet. Ein godkjent vigselperson skal erklæra at ekteskapet er gyldig. Par som er vigde borgarleg, kan i tillegg ha ei kyrkjeleg forbønnshandling for ekteskapet.

Vel tema gjennom linkane under, så kjem de til rett side for informasjonen.