Sokn og kyrkjer


I Suldal er det 4 sokn: Erfjord, Jelsa Sand og Suldal

Under finst litt informasjon om sokna, sokneråda og kyrkjene