Barn- og unge


Her finn du litt om det kyrkja i Suldal har å tilby i trusopplæringa for barn og unge.

Å høyra til
det er namnet på planen for trusopplæring i Suldalskyrkjelydane. Me ynskjer at barn og foreldre så tidleg som mogleg skal kjenna at dei høyrer til i kyrkja si.