Kyrkjelege handlingar


Mange møter kyrkja gjennom små og store hendingar i livet. Her har me samla informasjon om dåp, bryllaup og gravferd. Me kan óg kontaktast på telefon dersom det er spørsmål.

Vel tema gjennom linkane under, så kjem dykk til rett side for informasjonen.