Gravferd


I gravferda tek vi farvel med den døde. Vi takkar for livet og overlét den døde til Gud.

Vel tema gjennom linkane under, så kjem de til rett side for informasjonen.