Dåp


Her finn du ei orientering om dåp i kyrkja.

Dåpen – ei gåve
For mange er det å døype barnet sitt noko sjølvsagt, det er tradisjon og det er ein måte å feira det nye livet på.
I dåpen tar Gud imot oss akkurat så eineståande og sårbare som eit nyfødd barn er. Der blir vi Guds barn, og får del i eit større fellesskap med alle døypte - den universelle kyrkja. Dåpen gir også medlemskap i kyrkja.

Vel tema gjennom linkane under, så kjem dykk til rett side for informasjonen.