Alle rettigheter 2020 Suldal kyrkjelige fellesråd

 

Nett-andakt og prestadrøs

Her blir det lagt ut nett-andaktar med sokneprest Margit S. Haver og organist Martin Haug Tieghem, og prestadrøs med sokneprest Asbjørn Sal...

Les meir

 

17. Mai - gudsteneste frå Suldal kyrkje

Les meir

 

Gudstenester i koronatid

Her finn de informasjon om gudstenester.

Les meir

 

Konfirmasjon 2021

Her kan du melda deg på som konfirmant 2021.

Les meir

 

Samtalegruppe

Vil du vera med i samtalegruppe på nettet?

Les meir

 

Gudstenester, andaktar med meir

Her finn du oversikt over gudstenester, andaktar og opplegg for barn du kan sjå og høyra på nett.

Les meir

 

Fasteaksjon 2020

Takk for støtte til fasteaksjonen!

Les meir

 

Informasjon frå kyrkjekontoret i koronatider

Informasjon om gudstenester, gravferd, konfirmantundervisning med meir.

Les meir

 

Tweens

Tweens  våren 2020:  Tweens 17. april er avlyst

Les meir

 

Babysong

Babysongen er avlyst inntil vidare. Ny info når me veit meir. Medan de ventar, sjå her        

Les meir