Alle rettigheter 2020 Suldal kyrkjelige fellesråd

Kontaktinformasjon


Suldal kyrkjekontor

Opningstid: Tysdag - torsdag kl 10.00-14.00

Adresse: Sandsvegen 134, 4230 Sand
Telefon:
527 90 200
Epost:
 post@suldal-kyrkje.no

Diakon

Torborg Fossan Steine

48286384

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Turid Børtveit Skjelstad

52 79 02 03

98437273

Send e-post

Kyrkjeverje

Anne Marit Øvstebø

52 79 02 01

99294685

Send e-post

Organist

Martin Haug Tieghem

52 79 02 02

45287407

Send e-post

Sekretær

Tove Kristensen Hagen

52 79 02 00

45252065

Send e-post

Sokneprest

Margit Strandenæs Haver

52 79 02 08

41289165

Send e-post

Sokneprest

Asbjørn Salthe

52 79 02 04

92442220

Send e-post