Generasjonsweekend Stemnestaden 2022


Fyll ut felta med informasjon om den/dei påmelde. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Melder du på barn? Skriv i så fall her alder/klassesteg på barnet/barna! :) Er det noko anna me bør vite om?Hvor mange personer melder du på inkludert deg selv?
Er det i orden at namn og bilde av dei påmelde kan brukast på nett/i infomateriell?