Alle rettigheter 2020 Suldal kyrkjelige fellesråd

5.klasse: Bibel


 

I løpet av 5. klasse vil borna i Suldal bli inviterte til gudsteneste ilag med familien sin. Dei vil i gudstenesta få boka "Bibelen- ei vandring gjennom den store forteljinga" i gåve frå kyrkjelyden. Den inneheld store deler av Bibelen, i tillegg til illustrasjonar, faktaboksar og forklaring på korleis Bibelen er oppbygd.
Boka er òg tilpassa opplegget Vandring gjennom bibelen for barn; som er laga av Bibelselskapet til bruk på mellomtrinnet i skulen . Kyrkja i Suldal kan tilby skulane dette. Gjennom fire skuletimer (to timar med Det gamle testamentet, to timar med Det nye testamentet) får elevene ei god oversikt over samanhengen i forteljingane i Bibelen - grunnboka i vår kultur. I undervisninga blir det brukt stikkord og handrørsler, noko som gjer det lettare både å følgja med og å huska.

Her er datoane for utdeling våren 2020:
9. februar Jelsa
16. februar Erfjord
16. februar Sand (?)
23. februar Marvik
29. mars Suldal (?)
4. april (Palmesøndag) Nesflaten kapell
(I Vanvik fekk dei boka i desember 2019)


 

 

  


  

 

Tilbake