6-årsbok


 

6-åringar: Tre i eit tre
6-åringane får  boka ”Tre i eit tre”. Denne boka handlar om tre barn som har ein hemmeleg klubb i eit hemmeleg tre. Boka begynner i den sommarferien dei sluttar i barnehagen og skal byrje på skulen. Boka følgjer barna gjennom eit heilt år, alle årstider og høgtider i kyrkja, gudstenester, dåp, nattverd og gravferd. Boka fenger barna og har ein lun humor som vaksne kan ha like stor glede av. Flott til høgtlesing i heimane.
Boka blir delt ut på arrangementet 'Førsteklasses' for nye førsteklassingar, eller i ei familiegudsteneste. 

 

Tilbake