Alle rettigheter 2020 Suldal kyrkjelige fellesråd

4 år


 

4-årssamling og 4-årsbok
4-åringane får 4-årsboka utdelt på ei familiegudsteneste. Ein ettermiddag i veka før utdelinga er det samling i kyrkja der dei blir kjende i kyrkjerommet og får førebu seg til og øva på det som skal skje i kyrkja på søndagen. Dei øver både på å gå inn i prosesjon, å ta imot bok og å synga nokon av songane som står i boka. I tillegg får dei som oftast læra litt om korleis ein dåp føregår ved å ”døypa” ei dokke. Eit kveldsmåltid høyrer òg med til samlinga. Etter nokre års erfaring med desse samlingane, ser ein tydeleg kor mykje tryggare barna er på gudstenesta når dei har vore med på slik øving.
 

 
4-årssamling Erfjord 2012.
Far og dotter i full konsentrasjon (Leit i kyrkja og finn det som er på bileta)
 

 
4-årssamling i Sand kyrkje 2014
 

4-årsboka blir oftast delt ut på hausten. Datoar blir oppgjevne her på nettsida når dei er bestemte. Det blir sendt ut invitasjon ei stund på førehand til alle som står i kyrkja sitt medlemsregister. 

 
 

Tilbake