Krøllekveld


 

Frå Krøllekveld i Erfjord kyrkje i 2021

Krøllekveld
Er ei samling for 3-åringar med foreldre. Det handlar om bibelforteljinga der ein sau gjekk seg bort og blei funnen att av gjetaren. Samlinga inneheld også eit måltid, og det blir brukt songar og andre ting som ein kan kjenna att frå babysong. 

Tilbake