Alle rettigheter 2020 Suldal kyrkjelige fellesråd

Krøllekveld


 

Gjetaren fortel at det manglar ein sau. "Kan de hjelpa meg å leita etter sauen?" Frå Krøllekveld i Erfjord våren 2017

Krøllekveld
Er ei samling for 3-åringar med foreldre. Det handlar om bibelforteljinga der ein sau gjekk seg bort og blei funnen att. Samlinga startar med eit måltid, og det blir brukt songar og andre ting som ein kan kjenna att frå babysong. Etterkvart blir det tilbod om Krøllekveld i alle sokna i Suldal. Suldal sokn var først ute, Erfjord og Sand kom etter i 2017, i 2018 har også Marvik hatt Krøllekveld.

Dette synes dei små er kjekt!

Tilbake