Påmelding babysong


Fyll ut felta med informasjon om den vaksne. Dei mørke felta må alltid fyllast ut. Namn og fødselsdato til barnet skriv du i feltet nedanfor
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Namn og fødselsdato på barnet. Noko anna me treng å vite?