Alle rettigheter 2020 Suldal kyrkjelige fellesråd

Tweens


Tweens  våren 2020: 
Tweens 17. april er avlyst

 

Tweens

Populært tilbod på fredagskveldar. Frå og med 5. klasse

 

Det blei lite Tweens denne våren. Det skulle vore på Sand bedehus fredag 17. april, altså ei veke etter påske. Det er avlyst. I skrivande stund er det uavklart kor lenge dei ulike smittevernstiltaka i samband med koronaviruset vil vara. Men det vil uansett vera for risikabelt å samla mange folk frå ulike skulekrinsar på eit så lite område som Sand bedehus.

 

 

«Tweens» er eit litt tøyeleg begrep som i ulike samanhengar blir brukt om dei som er «midtimellom» barn og tenåringar. Dette tilbodet blei våren 2017 starta opp på initiativ frå ei gruppe foreldre.  Det viste seg å vera svært populært, så det er livleg på bedehuset desse fredagskveldane.

Spel og aktivitetar, andakt og mat/kiosksal.  «Tweens» frå heile Suldal er velkomne!

 

 

 

 

 

 

Tilbake