Alle rettigheter 2019 Suldal kyrkjelige fellesråd

Tweens


Oppstart av Tweens i haust er fredag 6. september kl 19-21 på Sand bedehus

 

Tweens

Populært tilbod på fredagskveldar. Frå og med 5. klasse

Samlingar hausten 2019

6. september
25. oktober 
22. november (I gymsalen på Sand skule)

 

Sand bedehus kl 19-21 (Viss ikkje anna er opplyst)

 

 

«Tweens» er eit litt tøyeleg begrep som i ulike samanhengar blir brukt om dei som er «midtimellom» barn og tenåringar. Dette tilbodet blei våren 2017 starta opp på initiativ frå ei gruppe foreldre.  Det viste seg å vera svært populært, så det er livleg på bedehuset desse fredagskveldane.

Spel og aktivitetar, andakt og mat/kiosksal.  «Tweens» frå heile Suldal er velkomne!

 

 

 

 

 

 

Tilbake