Alle rettigheter 2019 Suldal kyrkjelige fellesråd

Årsmøte/soknemøte


Kyrkjelydane har gjennomført  årsmøte/soknemøte. Årsmeldingane kan de lesa her.

 Jelsa sokn:

Årsmeldinga kan du lesa her.

Erfjord sokn:

Årsmeldinga kan du lesa her.

Suldal sokn

Årsmeldinga kan du lesa her.

Sand sokn:

Årsmeldinga kan du lesa her. 

Tilbake