Telefon til kyrkjekontoret


Fasttelefonnummeret er for tida ute av drift.

 

Fasttelefonane på kyrkjekontoret er ute av drift. De må difor inntil vidare nytta mobiltelefon-nummera:

Sokneprest Asbjørn Salte, 924 42 220
Sokneprest Toralf Ladstein, 971 95 094
Diakon Torborg Fossan Steine, 482 86 384
Kyrkjelydspedagog Nina Nøstbakken, 915 21 944
Organist Martin Haug Tieghem, 452 87 407
Kyrkjeverje Anne Marit Øvstebø, 992 94 685

Tilbake