'Førsteklasses'


Skulestartmarkering i kyrkja

 

Flotte førsteklassingar lyttar konsentrert til bibelforteljing i Erfjord kyrkje

'Førsteklasses' er ei samling i kyrkja for dei som nett har begynt i 1. klasse.

 

Me snakkar saman om å gå på skulen og om kva det betyr å vere 'heilt førsteklasses', barna får boka 'Tre i eit tre' i gåve, me har matpause med 'festmat', høyrer frå Bibelen og så ser me oss gjerne rundt i kyrkja og leikar litt. 
Dette året har me så langt hatt Førsteklasses-samlingar i Sand, Erfjord og Suldal kyrkjer, og rett rundt hjørnet skal me ha i Marvik kapell. 


Ha veldig gjerne desse heilt ferske skulebarna med i bøner og tankar  heart

Tilbake