Bispevisitas


Biskop Anne Lise Ådnøy var på visitas i dei fire sokna i Suldal i tidsrommet 29. november til  5. desember. 

 

I visitasveka hadde biskop Anne Lise Ådnøy mykje å gjera: 

  • møte med alle dei fire sokneråda og kyrkjeleg fellesråd
  • møte med leiinga i Suldal kommune
  • møte og samtalar med kyrkjeleg tilsette
  • konfirmantundervisning
  • skuletime
  • besøk på Norsk Stein
  • besøk med andakt på Vinjarheim
  • Visitasgudsteneste i Suldal kyrkje med kyrkjekaffi og visitasforedrag 

Visitasforedraget kan de lesa HER

Tilbake