Alle rettigheter 2020 Suldal kyrkjelige fellesråd

Resultat frå soknerådsvalet


Kyrkjevalet er nå gjennomført og valstyra har talt opp stemmene.

 

Nedanfor er dei nyvalde medlemmene i sokneråda opplista. Konstituerande møte i dei nye sokneråda skal haldast innan utgangen av oktober månad.

Medlemmer i Erfjord sokneråd:

Anne Berit Malum Solvang
Hilde Nora Våge
Nina Nøstbakken
Jarleiv Vestersjø
Tone Obrestad
Rigmor Elise Bøen Nedland

Medlemmer i Jelsa sokneråd:

Kjell Haug
Anne Margrete Høie
Elbjørg Frantzen Hebnes
Åse Vatland
Arnstein Ludvig Landsnes
Svein Berge Alveskjær

1. vara
Frank Pedersen

Medlemmer i Sand sokneråd:

Ernst Berge Drange
Egil Aarthun
Kari Myklebust
Marita Husevåg Hellesen
Hans Erik Haver
Kari Synnøve Lofthus

Vara:
Laila Langøen Bråtveit
Kari Fagerland

Medlemmer i Suldal sokneråd:

Klara Bakka
Åshild Olaug Sukka Mehus
Anita Birkeland Vik
Ronny Mehus Rugland
Ivar Bakka Lunde
Kåre Torleif Djuvik

1. vara
Johannes Vaarvik

 

Tilbake