Alle rettigheter 2019 Suldal kyrkjelige fellesråd

Kyrkjevalet 2019


Her er kandidatlister for soknerådsvalet 2019.

 

Nedanfor finn de kandidatlister til soknerådsvalet til hausten for dei fire sokna i Suldal. Ingen av listene har nok kandidatar då det skal minst vera 11 kandidatar på kvar liste, 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Supplerande nominasjon er difor aktuelt for alle sokna. Supplerende nominasjon betyr at kyrkjemedlemmer i soknet kan foreslå ein eller fleire kandidater. Forslaget skal underskrivast av fem personer og sendast det aktuelle soknerådet.  

Kandidatliste for Erfjord sokn.

Kandidatliste for Jelsa sokn.

Kandidtatliste for Suldal sokn.

Kandidatliste for Sand sokn.

Kanditatlister til bispedømmerådet finn de på Stavanger bispedømme si heimeside eller ved å trykka her.

Tilbake