Tårnagentar


 


Tårnagenthelg for 3. klassingar
3.klassingane blir inviterte til Tårnagenthelg. Spennande aktivitetar og læring i kyrkjerommet, tårnet og utanfor kyrkja ein laurdag. Det blir òg i løpet av dagen planlagt ei gudsteneste som barna deltek i på søndagen. Denne blir avslutta med kyrkjekaffi/saft. Dette er eit fellesarrangement for alle sokna i kommunen, arrangert i Sand kyrkje og Sand bedehus.
 


Frå kyrkjetårnet er det god utsikt

Tilbake