Alle rettigheter 2019 Suldal kyrkjelige fellesråd

Tårnagentar


Tårnagenthelga 2019 er 19. og 20. oktober i Sand kyrkje og bedehus
Invitasjon kjem i posten til 3. klassingane. Husk påmelding

 

Påmelding 2019
Invitasjon
Tårnagenthelg for 3. klassingar

3.klassingane blir inviterte til Tårnagenthelg. Spennande  aktivitetar  i kyrkjerommet, tårnet og utanfor kyrkja ein laurdag. Det blir og i løpet av dagen planlagt ei gudsteneste som barna deltek i på søndagen. Den blir avslutta med kyrkjekaffi/saft. Dette er eit fellesarrangement for alle sokna i kommunen. Det har rullert mellom kyrkjene, har vore i Suldal, Sand, Erfjord og Jelsa. Men for å gjera planlegginga litt enklare, blir det no verande i Sand kyrkje og bedehus nokre år på rad.
 


Agentar på veg til oppdrag i tårnet


Kyrkjeklokka i Sand kyrkje blir undersøkt


Frå kyrkjetårnet er det god utsikt

Tilbake