Alle rettigheter 2019 Suldal kyrkjelige fellesråd

Dåpsskule


Seks 1. og 2. klassingar frå Marvik skule har gått på dåpsskule i kapellet rett etter skulen på onsdagar og har delteke på gudsteneste.
Dei neste som står for tur, er Sand skule. Men dei må noko venta til etter nyttår.

 

 

Åtte 2. klassingar i Suldal har gått på dåpsskule i haust. Her er eit bilete frå siste gongen. Prest Asbjørn Salthe var då med. Her står alle rundt døypefonten og lærer om korleis ein dåp foregår. Me øvde og på prosesjon m.m. til gudstenesta dei skal vera med på.Her er fire av dei seks som har gått på dåpsskule i Marvik i full sving med siste øvinga før gudstenesta startar, saman med kyrkjelydspedagog Turid Børtveit Skjelstad. Til høgre i biletet skimtar me lysa dei skal bera inn i prosesjonen. Dei har dei pynta på dåpsskulen.

Dåpsskule  for 1. eller 2. klassingar
Alle barn i kommunen som står i kyrkja sitt medlemsregister, blir inviterte til dåpsskule enten i 1. eller 2. klasse. Dåpsskulen er 5 samlingar  i kyrkja rett etter skulen. Elevane blir henta på skulen, og dei som skal på SFO blir fylgde tilbake dit. Me begynner alltid med eit lite måltid. Ulike tema frå boka ”Tre i eit tre” , som alle 6-åringane får, blir trekt inn i opplegget for dåpsskulen; bibelforteljingar, tema som dåp og nattverd, høgtider i kyrkjeåret, ulike ting og symbol i kyrkjerommet, vennskap, og mykje meir. Dåpsskuledeltakarane er òg med på ei gudsteneste ein søndag i løpet av perioden.
Dåpsskulen begynner med mat . Dette er dåpsskulen i Suldal kyrkje hausten 2014Det er vanleg at organisten kjem på besøk på dåpsskulen. Då får alle prøva orgelet. Dette biletet er frå siste dåpsskulen i  Erfjord våren 2019. Barna følgjer spent med når Martin Nygård Haug demonstrerer korleis lyden forandrar seg etter kva "knappar" som er ute eller inne. Spennande også at han spelar med både hender og føter.

 

Tilbake