Alle rettigheter 2019 Suldal kyrkjelige fellesråd

Dåpsskule


Åtte 2. klassingar frå Vinjar skule er no godt igong med dåpsskule i Suldal kyrkje. Invitasjonar er på veg i  posten til 1.-3. klassingane på Marvik skule . Påmelding neste side.

Seinare i haust står Sand for tur.

 

Dåpsskule  for 1. eller 2. klassingar
Alle barn i kommunen som står i kyrkja sitt medlemsregister, blir inviterte til dåpsskule enten i 1. eller 2. klasse. Dåpsskulen er 5 samlingar  i kyrkja rett etter skulen. Elevane blir henta på skulen, og dei som skal på SFO blir fylgde tilbake dit. Me begynner alltid med eit lite måltid. Ulike tema frå boka ”Tre i eit tre” , som alle 6-åringane får, blir trekt inn i opplegget for dåpsskulen; bibelforteljingar, tema som dåp og nattverd, høgtider i kyrkjeåret, ulike ting og symbol i kyrkjerommet, vennskap, og mykje meir. Dåpsskuledeltakarane er òg med på ei gudsteneste ein søndag i løpet av perioden.


Påmelding Marvik haust 2019  

Invitasjonen som er send til 1., 2. og 3. klassingar på Marvik skule


Dåpsskulen begynner med mat . Dette er dåpsskulen i Suldal kyrkje hausten 2014Det er vanleg at organisten kjem på besøk på dåpsskulen. Då får alle prøva orgelet. Dette biletet er frå siste dåpsskulen i  Erfjord våren 2019. Barna følgjer spent med når Martin Nygård Haug demonstrerer korleis lyden forandrar seg etter kva "knappar" som er ute eller inne. Spennande også at han spelar med både hender og føter.

 

Tilbake