Tårnagentar

Agentar på veg til oppdrag i tårnet


  Frå Tårnet er det god utsikt

Tårnagenthelg for 3. klassingar

Alle 3.klassingar blir inviterte til Tårnagenthelg. Spennande  aktivitetar  i kyrkjerommet, tårnet og utanfor kyrkja ein laurdag. Det blir og i løpet av dagen planlagt ei gudsteneste som barna deltek i på søndagen. Den blir avslutta med kyrkjekaffi/saft. Dette er eit fellesarrangement for alle sokna i kommunen. Det har rullert mellom kyrkjene, har vore i Suldal, Sand, Erfjord og Jelsa. Men for å gjera planlegginga litt enklare, blir det no verande i Sand kyrkje og bedehus nokre år på rad.
Tårnagenthelg 2018 blir 20.-21. oktober.
 

21. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando