6-årsbok

 

6-åringar Tre i eit tre
6-åringane får  boka ”Tre i eit tre”. Denne boka handlar om tre barn som har ein hemmeleg klubb i eit hemmeleg tre. Boka begynner i den sommarferien dei sluttar i barnehagen og skal begynna på skulen. Difor passar det spesielt bra viss ein deler ut denne boka i ei gudsteneste seint på våren, men det er ikkje lett å få det til å gå opp slik at me får det til i alle sokn. Boka følgjer barna gjennom eit heilt år, alle årstider og høgtider i kyrkja, gudstenester, dåp, nattverd og gravferd. Denne boka fenger barna og har ein lun humor som vaksne kan ha like stor glede av. Flott til høgtlesing i heimane.
Boka blir vanlegvis delt ut i gudsteneste der 6-åringane blir spesielt inviterte.
På Sand prøvde me hausten 2014 ut eit nytt opplegg som heiter «heilt 1.klasses», ei samling for dei som nettopp har begynt på skulen. Det var gøy smiley. Så i 2017 satsar me igjen på dette for skulestartarane på Sand. Følg med, følg med..

Utdeling av boka "Tre i eit tre til 6-åringane 2017:
Nesflaten: 12. februar
Erfjord: 23. april
Suldal: 30. april
Marvik: 17. september
Jelsa: 1. oktober
Sand: "Førsteklasses"-samling 23. eller 24. august

 

20. juli 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando