5. klasse
5. klassingar, Bibel og leir
Boka ”Bibelen – ei vandring gjennom den store forteljinga” blir delt ut til 5. klassingane i ei gudsteneste.
I nokre sokn blir det arrangert fest for 5.klassingar, fadrar og foreldre.
Alle 5. klassingane blir inviterte til ein felles leir på Furutangen leirstad, Randøy. Dette er  eit  samarbeid med NMS-U, Det Norske Misjonsselskap sin barne- og ungdomsorganisasjon, og temaet er «Venner for livet». Her er det full aktivitet frå morgon til kveld ei heil helg, og ein blir kjent med jamaldringar frå andre stader i kommunen, samtidig som ein får meir kunnskap både om Bibelen og misjon.

21. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando