Påmelding til dåpsskule Jelsa vår 2018

Fyll ut felta med informasjon om barnet. Dei mørke felta må fyllast ut.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
Eventuell matallergi. Noka anna me bør vita om barnet?
Skal barnet tilbake til SFO?
Har barnet matallergi? viss Ja, forklar i kommentarfeltet.