Påmelding til 5. og 6. klasseleir 2018
Deltakar
Fyll ut felta med informasjon om deg sjølv. Dei mørke felta må fyllast ut.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Andre opplysningar. Er det noko me treng å vita om deg?
Klassetrinn
Har du matallergi? Viss ja, forklar i feltet "Andre opplysningar"