Aktiviteter barn og unge

Babysong

Torsdagar kl 11 på Sand bedehus . Info og påmelding.  

Tweens

Tweens - Nytt tilbod for 5. - 7. klassingar

5.klasse: Bibel og leir

Det blir ikkje 5. klasseleir våren 2017. Neste skuleår blir det 5. - 6. klassel...

Dåpsskule

Dåpsskulen er igong i Erfjord. Til hausten blir det for 1. og 2. kl. på Sand ...

Tårnagenthelg

35 3.- klassingar er klare for tårnagenhelg 29.-30. oktober på Sand. info og på...

Utdeling av fireårsboka

Her finn du datoar for utdeling av 4-årsbok hausten 2016

24. april 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando