Aktiviteter barn og unge

Tårnagenthelg

32  3.- klassingar har meldt seg på. Info og påmelding

Tweens

siste gong i haust er 17. november

Babysong

S iste babysong i haust var 9. nov. Oppstart igjen i februar. 

5.klasse: Bibel og leir

5. og 6. klassingane blir inviterte på leir helga 6. - 8. april 2018

Dåpsskule

Neste dåpsskule er på Sand. Invitasjonar blir sende ca ved skulestart i august....

Utdeling av fireårsboka

Her finn du datoar for utdeling av 4-årsbok hausten 2017

23. november 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando