Medlemmer i sokneråd og kyrkjeleg fellesråd

ERFJORD SOKNERÅD 2015 - 2019

Johan Arnt Sivertsen, leiar og medlem i kyrkjeleg fellesråd
Gerd Kari Ur, nestleiar og leiar i trusopplæringsutvalet
Merethe Nyland, sekretær
Sissel Helgeland Johnsen, kasserar og medlem i kyrkjeleg fellesråd
Kjellaug Myhr, leiar i diakoniutvalet
Margit Strandenæs Haver, sokneprest


Møte i Erfjord sokneråd i Erfjord kyrkje kl 19.00 - 21.00:
30. august, 4, oktober og 8. november.
 

JELSA SOKNERÅD 2015-2019

Ruth Haga, leiar og medlem i kyrkjeleg fellesråd
Gerd Helland, nestleiar og medlem i kyrkjeleg fellesråd
Linn Frafjord Jelsa, kasserar
Kjell Haug, skrivar
Magnar Stokka, medlem
Johannes Kjølvik, medlem
Margit Strandenæs Haver, sokneprest
 

Møte i Jelsa sokneråd i Marvik kapell eller Marvik skule kl 18.00 - 20.30
18. januar, 1. mars, 19. april, 31 mai og 30. august.
 

SAND SOKNERÅD 2015-2019

Ernst Berge Drange, leiar og medlem i kyrkjeleg fellesråd
Monica Smedsrud, nestleiar
Arnfinn Gundersen, kasserar og medlem i kyrkjeleg fellesråd
Siv Krane Rodahl, sekretær
Hans Erik Haver, medlem
Anne Elisabeth Skogen, medlem
Asbjørn Salthe, sokneprest
 

Møte: 2. februar, 1. mars, 26. april, 31. mai
         6. september, 25. oktober, 29. november
Møta er på Suldal kyrkjekontor


SULDAL SOKNERÅD 2015-2019

Ronny Mehus Rugland, leiar og leiar av diakoniutvalet
Nils Bergjord, nestleiar og medlem i kyrkjeleg fellesråd
Ole Jan Herabakka, kasserar
Ellen Jensen Roalkvam, skrivar
Klara Bakka, medlem og leiar av trusopplæringsutvalet
Odd Bakka, medlem og medlem i kyrkjeleg fellesråd
Asbjørn Salthe, sokneprest

 

Møte: 3. oktober, 7. november og 5. desember.

 

SULDAL KYRKJELEGE FELLESRÅD 2015-2019

Ernst Berge Drange, Sand sokneråd, leiar
Arnfinn Gundersen, Sand sokneråd, nestleiar
Johan Arnt Sivertsen, Erfjord sokneråd 
Sissel Helgeland Johnsen, Erfjord sokneråd
Ruth Haga, Jelsa sokneråd
Gerd Helland, Jelsa sokneråd
Odd Bakka, Suldal sokneråd
Nils Bergjord, Suldal sokneråd
Margit Strandenæs Haver, sokneprest
Berit Fylgjesvoll Haugsland, Suldal kommune

Møte: 24. januar, 15 mars, 1. juni, 20. september og 22. november.
Møta er på Suldal kyrkjekontor og startar kl 14.00.

 

 

 

  

21. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando