Musikk i gravferd

Informasjon om musikk- og salmeval i gravferd.

Musikk i bryllaup

Informasjon om musikk- og salmeval ved vigsel.

Suldal kyrkjelege kulturutval

Utvalet har ansvar for kulturarrangement i Suldalskyrkjene.

Liturgi

Liturgien som blir brukt i Suldalskyrkjene.

21. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando