Gravferd

Gravferd

Suldal kommune har avvikla køyring av bårebil. Gravferdsbyrå må kontaktast for ...

Musikk i gravferd

Informasjon om musikk- og salmeval i gravferd.

Kostnader ved gravferd

Det er fastsett betalingssatsar for gravferd for dei som ikkje er busette i kom...

15. november 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando