5.klasse: Bibel og leir
5.klasse: Bibel og leir

I løpet av 5. klasse vil borna i Suldal bli inviterte til gudsteneste ilag med familien sin. Dei vil i gudstenesta få boka "Bibelen- ei vandring gjennom den store forteljinga" i gåve frå kyrkjelyden.
I 2018 skjer det desse søndagane:
Marvik 4. februar
Erfjord 4. mars
Suldal 4. mars
Sand 11. mars
Nesflaten 25. mars

I Vanvik og på Jelsa er det ikkje 5. klassingar dette skuleåret


Leir på Furutangen
5. klassingane frå heile kommunen vert òg inviterte til å delta på leir.
Leiren er på Furutangen leirstad på Randøy. Her er det bånn gass frå morgon til kveld, med aktivitetar, samlingar, måltider og mykje kjekt!

 Våren 2018 var det 5. - 6. klasseleir 6.-8. april (det var ikkje leir i 2017) 


I 2016 var det leir helga 8. - 10. april.  var det 31 (ny rekord  !smiley)  femteklassingar frå heile kommunen og 9 leiarar som forlot Furutangen , glade og nøgde etter ei flott leirhelg. Leir er å ha det gøy ilag samtidig som ein får læra meir både om Bibelen og misjon. Vanlegvis er leiren eit Samarbeid med NMS-U (Det Norske Misjonselskap sin barne- og ungdomsorganisasjon). Men akkurat dette året fokuserte me på Misjonsalliansen og Bolivia og hadde misjons-tivoli til inntekt for eit prosjekt der.

I "Tarzan-løypa." Her er det godt samarbeid som blir premiert.


Her er nokre bilder frå leiren i 2011:
Tjueto 5. klassingar frå Vinjar, Sand, Erfjord, Jelsa og Marvik skular var med den gongen.

 På leir er det mykje leik. 
Full konsentrasjon på bibeltime

 
Kveldsbøn22. juni 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando