Fasteaksjonen 2018
Fasteaksjonen 2018

Bøsseinnsamling til Kirkens Nødhjelp.

Konfirmantane i Suldal var med på Kirkens Nødhjelp sin årlege fasteaksjon tysdag 20. mars. Dei gjekk (og blei køyrde) frå hus til hus i heile Suldal (med unntak av Jelsa der det ikkje er konfirmantar i år). Takk til dykk som tok vel i mot konfirmantane og støtta årets fasteaksjon. Pengane som kom inn går til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid med reint vatn og sanitær i utsette område rundt i verda.

I år blei det samla inn kr 66.534 fordelt slik på sokna:

Sand      kr  19.894
Erfjord    kr  12.713
Suldal    kr  28.413
Jelsa      kr    5.51417. desember 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando