Musikk i bryllaup
Musikk i bryllaup

Informasjon om musikk- og salmeval ved vigsel.

Inn- og utgangsmusikk

Her blir brukt alt frå tradisjonelle bruremarsjar til popmusikk. I utgangspunktet har me piano og orgel tilgjengelige i kyrkjene (bortsett frå i Nesflaten kapell, der det bare er orgel). Me vil gjera vårt beste for å etterkomma musikkønskja de har, men ikkje all musikk eignar seg godt på orgel eller piano. Ta derfor kontakt med organisten i god tid på førehand, så me kan finna ei god løysing!

Solist

Organisten kan gjerne akkompagnera ein song- eller instrumentalsolist, men vedkomande må ta kontakt med organisten for å avtala dette i god tid før vigselen. Me kan ha med mikrofon og lydanlegg til songar.

Salmar

Det er vanligvis to salmar i ein vigselsseremoni. Her er nokre forslag, med salmenummer frå Norsk salmebok 2013:

 • 1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
 • 197 Deg være ære
 • 220 Lov Jesu namn og herredom
 • 229 Den signede dag
 • 233 Kjærlighet er lysets kilde
 • 240 Måne og sol
 • 280 Store Gud, vi lover deg
 • 281 Hellig, hellig, hellig
 • 309 Lovsyng vår Herre
 • 320 Ærens konge, nådens Herre
 • 342 Amazing grace
 • 383 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
 • 409 I dine hender Fader blid
 • 415 Alltid freidig
 • 416 Du Far og Herre, du som rår
 • 440 Kom, kom og hør et gledens ord
 • 482 Deg å få skode
 • 651 Kjærlighet fra Gud
 • 666 Å leva det er å elska
 • 670 Til kjærleik Gud oss skapte
 • 678 Vi rekker våre hender frem
 • 715 Gud du er rik
 • 734 Guds kjærleik er som stranda
 • 759 Fagert er landet
 • 844 No livnar det i lundar
 • 854 No stig vår song


21. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando