Suldal kyrkjelege kulturutval
Suldal kyrkjelege kulturutval

Utvalet har ansvar for kulturarrangement i Suldalskyrkjene.

Kulturutvalet har i oppgåve å vurdera og arrangera innkomne forslag til kulturarrangement i Suldalskyrkjene, samt å sjølv initiera slike arrangement med både interne og eksterne aktørar. Utvalet består av eit medlem frå kvart av dei fire sokna i Suldal, samt kantor, som også er skrivar. For tida har utvalet denne samansetjinga:

  • Anne Elisebeth Skogen, Sand, leiar
  • Tone Obrestad, Erfjord
  • Nils Bergjord, Suldal
  • Kjell Haug, Jelsa
  • Martin Nygård Haug, kantor og skrivar

Ta gjerne kontakt med oss om du ønskjer å ha eit kulturarrangement i Suldalskyrkjene!21. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando