Tweens
Tweens


Fantastisk oppslutning om Tweens!
Siste gong i vår blir fredag 25. Mai

Tweens

Populært tilbod for 5. -7. klassingar på fredagskveldar.
Samlingar  våren 2018:

26. januar
2. mars

13. april  (Med basar. Ta med litt ekstra pengar smiley)
25. mai.
Sand bedehus kl 19-21

«Tweens» er eit litt tøyeleg begrep som i ulike samanhengar blir brukt om dei som er «midtimellom» barn og tenåringar. Dette tilbodet blei våren 2017 starta opp på initiativ frå ei gruppe foreldre.  Det viste seg å vera svært populært. Deltakartalet har auka jamt og trutt til det siste gongen i haust møtte opp 56!

Spel og aktivitetar, andakt og mat/kiosksal.  «Tweens» frå heile Suldal er velkomne!

 

 

 

 

 

 22. juni 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando