Tweens
Tweens

Første tweens i haust er 7. sept. i gymsalen på Sand skule kl 19-21

 

Tweens

Populært tilbod på fredagskveldar. Frå og med 5. klasse
Samlingar hausten 2018

7. september NB! I gymsalen på Sand skule!
19. oktober
23. november

Sand bedehus kl 19-21

 

 

«Tweens» er eit litt tøyeleg begrep som i ulike samanhengar blir brukt om dei som er «midtimellom» barn og tenåringar. Dette tilbodet blei våren 2017 starta opp på initiativ frå ei gruppe foreldre.  Det viste seg å vera svært populært, så det er livleg på bedehuset desse fredagskveldane.

Spel og aktivitetar, andakt og mat/kiosksal.  «Tweens» frå heile Suldal er velkomne!

 

 

 

 

 

 24. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando