Tweens
Tweens


Tweens - Nytt og populært tilbod for 5. - 7. klassingar

Tweens  nytt tilbod for 5. -7. klassingar

«Tweens» er eit litt tøyeleg begrep som i ulike samanhengar blir brukt om dei som er «midtimellom» barn og tenåringar. Når det no blir invitert til Tweens-samlingar på fredagar på Sand bedehus, er det for 5. -7. klassingar.
Det blir tre samlingar i vår: 24. mars, 21. april og 16. juni; og det er meininga at det skal fortsetja til hausten.
Det er ei gruppe foreldre på Sand som set dette igong; etter omtrent same mal som «11te13treff» som var for nokre år sidan, og i samarbeid med kyrkja. Spel og aktivitetar, andakt og mat/kiosksal.  «Tweens» frå heile Suldal er velkomne! Så det er spennande om det blir fullt hus…  Sjå elles annonse og plakatar. Det blir òg brev i postkassen til dei  fleste 5. -7. klassingane, men me har nok ikkje adressa til absolutt alle.

 

På første Tweens-samlinga kom  det 21, frå Sand, Suldalsosen og Erfjord. Ein kjekk kveld, som du og kan lesa om i Suldalsposten  29.03.17

På andre Tweens-samlinga kom det 47! yes Kor mange kjem det 16. juni, skal tru smiley...

 

 

 

 

 18. august 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando