Tweens
Tweens


siste gong i haust er 17. november

Tweens

Populært tilbod for 5. -7. klassingar. Nye samlingar i haust.

15. september, 20. oktober og 17. november. Sand bedehus kl 19-21

Første gongen blir det besøk frå Acta - barn og unge i Normisjon: Kjersti Hausberg Bjerga er med den kvelden.

«Tweens» er eit litt tøyeleg begrep som i ulike samanhengar blir brukt om dei som er «midtimellom» barn og tenåringar. I vår blei det, på initiativ frå ei gruppe foreldre, starta opp Tweens-samlingar for 5. -7. klassingar fredagskveldar på Sand bedehus. Dette viste seg å vera svært populært. Så det blir tre slike samlingar i haust òg, Spel og aktivitetar, andakt og mat/kiosksal.  «Tweens» frå heile Suldal er velkomne! Sjå annonse og plakatar. Dei fleste 5. klassingane får brev i tillegg, men me har nok ikkje adressa til absolutt alle.

Rekord frammøtetal i vår var 47! Kor mange kjem det i haust skal tru..

 

 

 

 

 23. november 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando