Felles liturgi for kyrkjene i Suldal
Felles liturgi for kyrkjene i Suldal

Forslaget til ny gudstenesteliturgi for sokna i Suldal er nå godkjent av biskopen.

Her kan du lesa referat frå det felles soknerådsmøtet, og sjå grunngjevingar for ulike val og resultat frå avrøystingane.

Her kan du sjå den fullstendige liturgien for høgmesse og familiegudsteneste etter framlegget til sokneråda. All tekst, samt noter til alle melodiar, er inkludert.

Stavanger biskop har godkjent forslaget til liturgi frå sokneråda i Suldal. Godkjenningsbrevet for Suldal sokn kan de lesa her.17. mars 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando