Dåpsskule
Dåpsskule

Det er dåpsskule på Jelsa i vår
Påmelding og  info

 

6 elevar frå 1.- og 2. klasse på Jelsa skule deltek denne våren på dåpsskule i Jelsa kyrkje. Fem tysdagar rett etter skulen. Dei deltek på gudsteneste i Jelsa kyrkje 10. juni.

 

Invitasjonen kan du òg lesa her

Påmelding

Les meir om dåpsskule her

 24. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando