Vigsel utandørs?
Vigsel utandørs?
Ja, det er mogleg.

I tilleg til dei seks kyrkjene/kapella i Suldal har Stavanger biskop opna for utandørs vigsel på desse stadene i Suldal:

- Nornes, Jelsa
- Høse bru, Sand 
- Mosvatnet ved Gullinghuset, Suldal

Ved utandørs viglar er det presten som er med av dei kyrkjeleg tilsette. Kyrkja stiller ikkje med utstyr slik som lydanleg, stolav osv.

Utandørs vigsel må bestillast på same måte som visgel i kyrkjene.24. april 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando