Vigsel utandørs?
Vigsel utandørs?
Ja, det er mogleg.
 
Det er mogleg med vigsel på ein annan stad enn i kyrkjene.  Vigsel må då bestillast på same måte som vigsel i kyrkjene, og staden for vigsel må godkjennast av biskopen
Ved utandørs vigslar er det presten som er med av dei kyrkjeleg tilsette. Kyrkja stiller ikkje med utstyr slik som lydanlegg, stolar osv.
 
 
 


15. november 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando